ضمن عرض تسلیت به همه‌ی زلزله‌زدگان، بازماندگان و  کلیه‌ی هموطنان عزیز در پی وقوع حادثه‌ی زلزله در استان کرمانشاه، به اطلاع می‌رساند شرکت توسن‌تکنو در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و نیز اعلام همدردی و کمک به هموطنان عزیزمان در این استان، مبلغی معادل با جمع سه روز حقوق پایه‌ی پرسنل خود را به زلزله‌زدگان و آسیب‌دیدگان این حادثه تخصیص می‌دهد. این مبلغ صرف خرید کالا، مواد غذایی و اقلام ضروری خواهد شد.

همچنین همکاران توسن‌تکنو هم راستا با این اقدام شرکت، به صورت داوطلبانه نیز مبلغی معادل یک یا چند روز حقوق پایه‌ی خود را برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان اختصاص خواهند داد.


صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند

کز کار خلق یک گــــره بســــته واکند