افتخارات

PAXAward2013

شریک ارزشمند PAX در سال 2016-2017

YadmaneNezamhayePardakht1392

جایزه PAX در سال 2013

TandiseSharikeTejariyeTalaeeyeGRG2016

گواهینامه مدیریت کیفیت ATEC AP در سال 2018

Ranking 2013

جایزه بهترین توزیع‌کننده PAX در سال 2014

Ranking 2013

جایزه شرکت پیشگام دانش‌بنیان پارک فناوری پردیس در سال 2013

PAX Best Dirtributer Award 2014

شریک تجاری نقره‌ای GRG در سال 2018

TandiseBartarinSherkateParkeFanavariyePardis1394

شریک تجاری طلایی GRG در سال 2016

TandiseBartarinSherkateParkeFanavariyePardis1394

حضور در بین 500 شرکت برتر ایران در سال 2013